Przewozów Nadmorską Koleją Wąskotorową, najprawdopodobniej od połowy przyszłego roku

Przekazanie placu budowy nastąpi 14 czerwca 2011r., a rozpoczęcie prac budowlanych wiązać się będzie z czasowym wstrzymaniem przewozów Nadmorską Koleją Wąskotorową, najprawdopodobniej do połowy przyszłego roku.

„Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal – remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” to największa inwestycja Gminy Rewal realizowana w pięciu miejscowościach: Trzęsacz, Rewal, Śliwin, Niechorze i Pogorzelica.

Realizacja projektu pozwoli stworzyć kompleksowy produkt turystyczny w oparciu o istniejącą infrastrukturę kolei wąskotorowej.

Inwestycja obejmie:

  1. Przebudowę zabytkowego budynku dworca w Rewalu,

  2. Przebudowę zabytkowego budynku dworca w Pogorzelicy,

  3. Przebudowę zabytkowego budynku dworca w Niechorzu wraz z budową budynku Centrum Informacji Turystycznej,

  4. Budowę budynku dworca w Trzęsaczu,

  5. Budowę budynku dworca w Śliwinie,

  6. Budowę budynku dworca w Niechorzu przy Latarni Morskiej,

  7. Remont zabytkowego mostu na kanale Liwka w Niechorzu.

Ponadto, w ramach projektu rewitalizacji Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej przewidziana jest modernizacja taboru kolejowego – przebudowa i konserwacja linii kolejowej i infrastruktury technicznej, remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów oraz remont parowozu.

Powstanie kolejki wąskotorowej wraz z całą infrastrukturą datuje się na przełom XIX i XX wieku. Po roku od rozpoczęcia budowy w 1896 kolejka została oddana do użytku, jednakże cała infrastruktura z powodu wysokich kosztów przedsięwzięcia i problemów z uzyskaniem wsparcia finansowego stopniowo powstała aż do 1912 roku. Wybuch I wojny światowej przyniósł dotkliwe straty doprowadzając do utraty części taboru kolejowego. Zła kondycja kolei obniżyła znacznie liczbę przewozów pasażerskich, których wznowienie umożliwiła decyzja z 1940 roku o upaństwowieniu linii. Wkrótce po zakończeniu II wojny światowej reaktywowano regularne przewozy osobowe i transport towarowy. Popularyzacja i rozwój wygodniejszej i szybszej komunikacji drogowej, zmusiła zarządcę do wycofania się z rynku usług transportowych. Przyszłość nierentownej kolei potocznie zwanej wąskotorówką była niepewna. Uznana w 1995 roku za obiekt zabytkowy, ulegała stopniowemu niszczeniu i rozkradaniu. Dewastacji kolei i infrastruktury towarzyszącej zapobiegła decyzja władz niewielkiej, liczącej 3,5 tysiąca mieszkańców Gminy Rewal, która w roku 2002 nieodpłatnie przejęła kolejkę wraz z całą infrastrukturą, nadając jej oficjalną nazwę „Nadmorska Kolej Wąskotorowa”. Cała linia objęta jest ochroną prawną na mocy wpisu do Rejestru Zabytków z dnia 11.05.1995 r. Referat Transportu Kolejowego, początkowo działający w strukturach Urzędu Gminy Rewal, aktualnie jest wydziałem Centrum Informacji, Promocji i Rekreacji.

 Tabor „Nadmorskiej Kolejki Wąskotorowej” składa się z trzech lokomotyw spalinowych Lxd2, dwóch wagonów motorowych MBxd2, dwóch drezyn spalinowych, pługa odśnieżnego 803S nr 03. Szczególną atrakcją kolejki jest należąca do Muzeum Kolejnictwa w Warszawie, zabytkowa lokomotywa parowa Px-48, wyprodukowana w nieistniejących już Zakładach w Chrzanowie. Dodatkowo w skład infrastruktury kolejowej wchodzą liczne wagony pasażerskie i zabytkowe wagony towarowe. W okresie sezonu letniego wskutek olbrzymiego zainteresowania turystów usługami kolejki, formowane są składy mogące przewieźć jednorazowo 250 osób oferując wagony kryte i odkryte zwane letniakami oraz wagony towarowe. Jednocześnie zarządca kolejki oferuje możliwość wynajmowania przez cały rok składu dla grup zorganizowanych i osób prywatnych. Składy tworzone są wedle potrzeb klientów, którzy chcąc korzystać z pozarozkładowych usług kolejki mogą uczestniczyć w specjalnie przygotowanych piknikach, ogniskach wraz z oprawą muzyczną.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress