Plac Zabaw

Regulamin placu zabaw

1. Plac zabaw otwarty w godzinach 09:00 do 22:00.

2. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 3 do 8 lat.

3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.

4. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zastosowaniu się do zaleceń opiekuna.

5. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.

6.Na terenie placu zabaw zakazuje się:

  •  gry w piłkę
  • niszczenia urządzeń zabawowych
  • zaśmiecania terenu
  • niszczenia zieleni
  • wprowadzania zwierząt

7. Zakaz korzystania z placu i urządzeń przez osoby postronne.

8. Plac zabaw podlega okresowo konserwacji.

9. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi placówki.

10. Właściciel nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z palcu zabaw.

11. Z basenu mogą korzystać dzieci w wieku 3 do 8 lat wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

12. W basenie może przebywać maksymalnie dwoje dzieci.

13. Basen otwarty w godzinach 12:00 do 18:00 w pozostałych godzinach czyszczenie basenu i chlorowanie wody.

14. Kategoryczny zakaz korzystania z basenu przez osoby dorosłe.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress