Regulamin

1. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17.00, a kończy się o godzinie 10.00 dnia następnego. Zakwaterowanie w ośrodku możliwe w godzinach 17.00-23.00.

2. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

3. Klienci zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

4. Klient nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

5.Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobom zakłócających spokój, naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty uiszczonej za pobyt.

6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe oraz pieniądze pozostawione w pokojach, a także za utratę lub uszkodzenie samochodu lub innego pojazdu należącego do Klienta.

7. Klient ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy.

8. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na wskazany adres na koszt Klienta. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, rzeczy przechowywane są przez okres 2 tygodni a następnie niszczone.

9. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych naszych Klientów.

10. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Miejsca postojowe na terenie są bezpłatne, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

11. Ze względu na komfort naszych Klientów, w pokojach obowiązuje zakaz palenia.

12. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacji wstępnej można dokonać telefonicznie. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po wpłaceniu uzgodnionego zadatku na pobyt. Do 24 godzin od rezerwacji telefonicznej czekamy na wplacenie zadatku. Nie dokonanie wpłaty w w/w terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.

15. W tytule przelewu proszę o umieszczenie: imie i nazwisko osoby, na którą została dokonana rezerwacja oraz terminu rezerwacji.

16. Dokonując rezerwacji i podając ilość osób, proszę o uwzględnienie również dzieci. Dziecko to też osoba. W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż zdeklarowano na przelewie, obiekt może odmówić zakwaterowania bez zwrotu przedpłaty.

18. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza jednocześnie akceptację warunków niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy Pod Filarami zadatek jest zwracany klientowi w podwojonej kwocie. W przypadku rezygnacji usługi całość wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi. (Podstawa prawna „Ustawa o turystyce” z dn. 4.12.1997).

19. Niestawienie się gościa w obiekcie do godziny 6.00 rano dnia następnego jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu i możliwością wynajęcia pokoju innemu Gościowi.

20.W pensjonacie należy zachować ciszę od godz. 22.00 do godz. 8.00.

21. W związku z  zagrożeniem epidemiologicznym osoby nie zakwaterowane nie mogą przebywać na terenie obiektu. 

22. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, czajników bezprzewodowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

23. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kompletu kluczy) ośrodka powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z właścicielem zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

24. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, winny mieć zapewnioną opiekę dorosłych w trakcie całego pobytu, korzystanie z urządzeń znajdujących się w ośrodku oraz placu zabaw jest grzecznościowe i właściciele nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne następstwa korzystania z urządzeń.

25. Goście proszeni są o segregację śmieci.
 
26. Zasad korzystania z placu zabaw zawarte w dodatkowym regulaminie Regulamin Placu Zabaw.
 
27. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
 
28. Podczas zameldowania pobierana jest kaucja w wysokości 200zł.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym obiekcie. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia Pod Filarami

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress